K včerejšímu dni, tj. 2. 11. 2021 skončila lhůta pro přihlašování pohledávek k insolvenčnímu řízení. Všechny pohledávky našich klientů byly řádně a včas přihlášeny.

Jaké jsou další kroky :

Na 25. 11. 2021 soud nařizuje přezkumné jednání, na kterém se dozvíme, které z přihlášek insolvenční správce popírá nebo uznává a zároveň po skončení přezkumného jednání svolává i schůzi věřitelů.

Předmětem schůze věřitelů je:

  •   volba věřitelského orgánu

  •   zpráva insolvenčního správce o jeho dosavadní činnosti

  •   rozhodnutí o hlasovacích právech věřitelů, jejichž pohledávka byla na přezkumném jednání

    popřena

  •   rozhodnutí věřitelů o případném odvolání dosavadního insolvenčního správce a ustanovení

    nového správce

    O dalším postupu vás budeme informovat.

Tým Money Advocate