Kauzy

Aktuálně podporujeme poškozené klienty a finanční poradce při řešení těchto kauz:

Přehled kauz

Arca Investment a.s.

Neschopnost dostát svým závazkům, tzn. proplácení zápůjček jištěných směnkou, řešení emise dluhopisů po splatnosti.

Naše role: Odborná pomoc klientům při uplatnění jejich nároku pohledávek v insolvenčním řízení. Komunikace s advokátní kanceláří o dalších postupech a následné předání informací klientům.

Aktuální situace:
– všechny pohledávky našich klientů byly řádně přihlášeny a uznány
– na podzim 2021 proběhla schůze věřitelského výboru, za naše klienty se účastnila spolupracující AK
– podány žaloby na přednostní vyplácení klientů
– navázána spolupráce s JUDr. Langmeierem, snaha o svolání věřitelské schůze a odvolání členů věřitelského výboru a zvolení nových
– odebrat právo dlužníka na sestavení reorganizačního plánu
– svolána další schůze věřitelů dne 25.7.2022

J.O. Investment s.r.o.

Podezření z podvodu zproněvěry svěřených finančních prostředků.

Naše role: Spolupráce s vybraným zmocněncem a přihlášení  pohledávek klientů. Odborná konzultace při dalším postupu a pravidelný monitoring aktuální situace.

Aktuální situace:
– vyšetřování PČR, zabaven majetek
– přihlášeny pohledávky za 1,5mld
– 2500 poškozených klientů
– spolupráce s určeným zmocněncem
– posun v trestní věci, stanoven 1. termín hlavního líčení na 26. 9.
– žádost navrhovatele, aby bylo jednání o insolvenčním řízení posunuto o 30dnů

 

Saving Funds Ltd

Podezření z podvodu a podnikání bez oprávnění v oblasti investic.

Naše role: Realizace výběrového řízení zmocněnce s nímž se uzavřela spolupráce. Následná pomoc klientům při uplatnění jejich přiznaného nároku a  realizace výplaty odškodnění.

Aktuální situace:
– navázání spolupráce s určeným zmocněncem v této kauze, pomoc věřitelům při zajištění kompletní dokumentace pro NCOZ
– všichni naši klienti dostali zpět svou investovanou částku ve výši cca 67%

Tycoon Enterprise SE

Nevyplacená emise dluhopisů dle smluvních podmínek, včetně smluvních výnosů. Společnost se ocitla bez statutárního ředitele z důvodu nekorektního jednání původního majitele společnosti Ing. Petra Sluky.

Naše role: Iniciace insolvenčního řízení společnosti, aktivní účast ve věřitelském výboru a pomoc při přihlášení pohledávek poškozených klientů. Příprava trestního oznámení pro podezření z podvodného jednání statutárních orgánů společnosti.

Aktuální situace:
– celková výše pohledávek 24mil
– na podzim 2020 proběhla schůze věřitelského výboru
– zvolen nový insolvenční správce
– proběhlo ocenění nemovitostí dlužníka, znalecké posudky
– vybrána AK, kterou insolvenční správce pověřil důrazným vymáháním dlužného nájemného u jednoho z objektů
– kompletování účetních dokladů
– insolvenční správce ve spolupráci s PČR zjišťuje další možný majetek dlužníka

Anillo Drinks s.r.o.

Neschopnost dostát svým závazkům,tj.vyplácení smluvních výnosů z dluhopisů.

Naše role: Pomoc klientům v probíhajícím insolvenčním řízení, účast na věřitelském výboru a spolupráce s PČR při vyšetřování podezření z podvodného jednání.

Skupina C2H

Skupina C2H Michala Mičky je dlouhodobě skloňována v souvislosti s ohrožením plnění svých závazků. Nyní už otázka zřejmě není, zda se tato skupina nachází v problémech a vyplatí své věřitele, ale spíše jak hluboké tyto problémy jsou a za jak dlouho bude skupina insolventní.

Naše role: Spolupráce s AK Arrows s.r.o. s přihlašováním  pohledávek klientů do insolvenčního řízení

Aktuální situace:
– 700milionů celkový dluh z toho 400 mil nesplacené dluhopisy
– 120 mil osobní dluh pana Mičky
– Zabaveno 15tis. CZK, 23 obrazů, 2x luxusní hodinky
– Insolvence společnosti a osobní bankrot

Growing Way s.r.o.

Trestní řízení – obvinění z podvodu ve výši 1,5miliardy korun a z vytvoření tzv. Ponziho schématu, kdy investoři nedostávají peníze z investic, ale z vkladů dalších investorů. Jedná o trestní řízení, klienti se mohou domáhat svých práv pouze přes určeného zmocněnce.

Aktuální situace:
– více než 4000 poškozených investorů, pohledávky ve výši 1,5 mld
– společnost je od prosince 2021 v úpadku a zároveń probíhá trestní řízení
– svá práva mohou poškození v trestním řízení uplatnovat prostřednictvím 6 určených zmocněnců

 

Salia Group Ltd.

Jedná se o propojenou společnost s kauzou Saving Funds Ltd. Jelikož jde o nového zmocněnce a jiné číslo jednací, je veden tento případ jako samostatná kauza.

Naše role: Pomoc klientům při řešení zahájené výplaty poškozených.

Aktuální situace:
– navázání spolupráce s určeným zmocněncem, pomoc věřitelům při zajištění kompletní dokumentace pro NCOZ
– vydáno usnesení o vydání peněžních prostředků věřitelům

Helske Ltd.

Jde o nevyplacenou emisi dluhopisů.  Neschopnost dostát svým závazkům.

Naše role:
Odborná pomoc věřitelům při uplatnění jejich nároku pohledávek v insolvenčním řízení, spolupráce s AK Langmeier & Co., pravidelný informační servis a konzultace.

Aktuální situace:
– zahájeno insolveční řízení
– čeká se na vyhlášení úpadku, po té běží dvouměsíční lhůta pro přihlášení pohledávek, pohledávky je možné přihlašovat již nyní,
– výše pohledávek 1,5 miliardy
– navázání spolupráce s JUDr. Langmeierem

Jak postupujeme při řešení kauz

Vyhledáváme

a monitorujeme

Aktivně vyhledáváme kauzy na tuzemském trhu i v zahraničí a monitorujeme jejich aktuální stav.

Nezávislý

výběr

Vybíráme právní zástupce, kteří mají prokazatelné předešlé zkušenosti v oblasti daných kauz.

Společný postup

při vymáhání

Zprostředkováváme společný postup při vymáhání a spravujeme poškezené o aktuálních krocích v kauze.

Poradenství

Zajišťujeme či zprostředkujeme individuální odborné poradenství v oblasti právní, účetní a správy majetku.

Dokumentace

Zajišťujeme a kompletaci a kontrolu veškeré vstupní a výstupní dokumentace.

Vyplacení

Zajišťujeme dohled nad řádným vyplacením přiznané výplaty poškozeným.