Městský soud v Praze rozhodl o zahájení insolvenčního řízení společností Pietro Filipi
a Pietro Filipi Stores, Krajský soud v Hradci Králové rozhodl o společnosti Kara Trutnov.

 

Majitel obou módních značek Michal Mička viní z krachu opatření proti šíření koronaviru a není již schopen dál pokračovat v hledání investorů
a uskutečnit reorganizaci. Dle jeho slov byla jednání zdlouhavá a společnostem se již nedostává finančních prostředků.

 

Shrnutí

V tomto případě připadají dvě možná řešení úpadku, a to konkurzem
a reorganizací. Konkurz znamená zjednodušeně zpeněžení veškerého majetku dlužníka. Reorganizace poté předpokládá schválení reorganizačního plánu, kdy společnost po splnění reorganizace může dále fungovat.

Pietro Filipi dluží přes 39 milionů korun a 282 tisíc eur na úvěrech České spořitelně, další desítky milionů dluží svým dodavatelům.

Kara má na 150 věřitelů, kterým dluží celkem 260 milionů korun. Ani jedna společnost není schopná své závazky plnit, a tak na sebe podaly insolvenční návrh.

V případě těchto dvou společností pak samozřejmě může existovat možnost řešení úpadku reorganizací, avšak dle vyjádření majitele by bylo nutné se co nejrychleji vypořádat se zajištěnými pohledávkami bank, například jejich odkupem.

Pietro Filipi Stores má pak pohledávky ve výši cca 40 milionů korun a 580 tisíc eur, kdy v tomto případě se jedná zejména o pohledávky pronajímatelů obchodů, ve kterých síť prodávala své zboží. V případě této společnosti pak vzhledem k výši pohledávek a nejisté situaci kdy budou obchody moci být znovu otevřeny není ani uvažováno o reorganizaci
a v případě této společnosti navrhován konkurz.

Mateřské společnosti Pietro Filipi Holding a investiční skupina C2H zatím insolvenční návrh nepodaly.

Věřitelé obou subjektů mohou své pohledávky uplatnit již jen v rámci insolvenčního řízení, a to prostřednictvím formuláře na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti. Přihlášky mohou věřitelé podávat již nyní, nejpozději však ve lhůtě určené v rozhodnutí soudů o úpadku, kterými soudy urči způsob vypořádání závazků společností. Pokud lhůtu zmeškají, nebude možné již pohledávky uplatnit a zaniknou. Je tedy velice důležité určenou lhůtu dodržet.

Pohledávky přihlášených věřitelů budou dále přezkoumány co do výše
a pravosti a uspokojeny způsobem, který soud spolu s věřiteli
a insolvenčním správcem uznají za nejvhodnější.

Další řešené kauzy

Arca Investment a.s.

Neschopnost dostát svým závazkům, tzn. proplácení zápůjček jištěných směnkou, řešení emise dluhopisů po splatnosti.

 

Tycoon Enterprise SE

Nevyplacená emise dluhopisů dle smluvních podmínek, včetně smluvních výnosů.

 

Saving Funds Ltd

Podezření z podvodu a podnikání bez oprávnění v oblasti investic.

 

Máte dotaz?