Aktuální informace ke kauzám 

Přehled kauz a aktuální stav všech spravovaných případů

Jak nepodcenit investování do dluhopisů

Jak nepodcenit investování do dluhopisů a co dělat při platební neschopnosti emitenta      Korporátní dluhopisy jsou dnes poměrně atraktivním investičním prostředkem a zajímavou volbou zhodnocení finančních prostředků, nicméně ani investici do tohoto relativně...

Salia Group

Dne 24. 2. 2022 vydala NCOZ usnesení o vrácení poměrné částky finančních prostředků zaslaných v minulosti jako investici zpět poškozeným klientům. Toto usnesení ještě nenabylo právní moci z důvodu podání odvolání společnosti IFIS a dále podání stížnosti jednoho ze...

Arca Investments

Vážení klienti, rádi bychom Vás seznámili s aktuálním vývojem v kauze ARCA Investments. Advokátní kancelář Langmeier & Co. se společně s investičním fondem IFIS rozhodla navrhnout insolvenčnímu soudu svolání schůze věřitelů Arca Investments, a to v co nejbližším...

Growing Way

 V úterý 22.3.2022 se konalo 4. jednání prozatímního věřitelského výboru. Insolvenční správce informoval členy věřitelského výboru, že přezkumné jednání bude z důvodu vysokého množství přihlášených pohledávek a po dohodě s insolvenčním soudem rozděleno do dvou...

Tycoon Enterprise SE

V kauze Tycoon Enterprise SE se pomalu, ale jistě posouváme. Nový insolvenční správce se seznámil s aktuální situací, postupně sbírá potřebné podklady a vyhodnocuje reálný stav.  Proběhlo ocenění nemovitostí a nyní bylo věřitelskému výboru předloženo několik variant,...

Saving Funds

V posledních dnech probíhá výplata zadržených finančních prostředků v kauze Savings Funds. V kauze Saving Funds je více než 2000 poškozených klientů. Většina našich klientů již dostala část svých investovaných prostředků zpět. Všem klientům byla přiznána suma ve výši...

Jsou alternativní fondy podle § 15 ZISIF v ohrožení?

Česká národní banka na začátku ledna tohoto roku vydala „Upozornění na časté nedostatky při výkonu činnosti“, ze kterého plynou nejčastější nedostatky, které Česká národní banka zaznamenala na základě šetření týkající se dodržování zákonných povinností osob...

Growing Way

Dne 17. 2. 2022 byl ustanoven prozatímní věřitelský výbor, jehož členem je i právní kancelář Pikes Legal, která aktivně komunikuje s orgány činnými v trestním řízení a snaží se o zajištění co největšího majetku, aby klienti získali své investice zpět. Lhůta pro...

SAVING FUNDS + SALIA GROUP

Stav  trestního řízení Saving Funds Aktuálně chybí rozeslat mezi jednotlivé poškozené asi 1/3 nároků vyplývajících z usnesení NCOZ o vrácení vkladů. Za Money Advocate bylo přes určeného zmocněnce doručeno příslušnému oddělení policie 100% všech čestných prohlášení o...