29Pomáháme finančním poradcům

Nabízíme odborná řešení při podvodném jednání 

Na co si dát pozor při správě finančních prostředků 3. stranou? Víte, jak správně jednat, pokud máte oprávněné podezření z podvodu či nekalého jednání? Potřebujete poradit, pokud již k podvodnému jednání došlo?

Nevíte, kde hledat pomoc? Pomůžeme vám. 

Telefon

+420 777 770 333

Jsme k dispozici

Po-pá 10:00 – 16:00
Budova Base, Italská 67, 120 00 Praha 2

Email

info@moneyadvocate.cz

Sdružujeme kvalitní finanční odborníky 

Money Advocate z.s. je nestátní nezisková organizace založená za účelem pomáhat finančním poradcům a ostatním finančním zprostředkovatelům. 

Systematicky upozorňujeme na nekompetentní chování většiny investičních společností, kde se klade důraz především na kvantitu na úkor kvality nabízených finančních produktů.

 

Za kvalitní zprostředkované finanční služby je VŽDY zodpovědný především poradce. Proto podporujeme aktivní přístup poradců, kterým OPRAVDU záleží na kvalitě zprostředkovaných finančních služeb z dlouhodobého pohledu.

Jak postupovat, pokud máte podezření na nekvalitní správu svěřených fin. prostředků 3. straně?

 

 

Na co si dát pozor?

Máte úplný přehled nad vloženými prostředky do rukou 3. stran? Opravdu víte, jak se reálně finanční prostředky zhodnocují? Je struktura cashflow transparentní, prokazatelná a ověřitelná?

Pracujete s fakty nebo jen důvěřujete?

Jen víra při správě vkládaných peněz 3. stranami nestačí. Odvozujete fakta od proklamovaných dat? Jaké jsou racionální garance?

Kdy je třeba začít situaci řešit?

Struktura společnosti je zmatečná, nakládání s penězi je neprůhledné, výpočet provizí je chybový a pokaždé jiný, nejsou zveřejněné úplné informace o ekonomické situaci společnosti, apod.

Jak správně postupovat?

Ověřte si situaci mezi ostatními poradci. Kontaktujte pokud možno dohromady právního zástupce, který se specializuje na finanční případy. Zjišťujte, ptejte se, máte nárok vědět a starat se.

Odborná konzultace pro správce majetku

Pomoc při neodborné správě majetku třetí osobou
Odborné konzultace pro svěřenské správce  a řešení neobvyklých situací
Pomoc při ukončení a vypořádání svěřenského fondu
Odborná konzultace při revizi činnosti správy majetku svěřenského správce
Analýza a doporučení při správě majetku třetí osobou

Nabídka finanční konzultace

Nezávislé posouzení stavu
Odborné vyhodnocení situace
Profesionální konzultace a doporučení
Prevence

 

Účetnictví a daně

Kontrola sestav vyhodnocení provizí
Řešení opakovaných přeúčtovávání mezd
Spolupráce s daňovými poradci – křízové kontroly

Právní pomoc

Konzultace
Společný postup při vymáhání
Zastupování při jednání s policíí

 

Spolupráce poradců

Nabídka spolupráce s prověřenými a kvalitními finančními společnostmi, které garantují dodržování společného přísného etického kodexu

Reference poskytovaných služeb

Jsme certifikovaní poradci, kteří si na vlastní kůži zažili několik případů podvodného či nekalého jednání. Vidíme, že vždy jde o velké riziko svěřit finance do správy 3 stranám. Víme, že je hlavně na nás, jak moc kvalitní správa financí bude v budoucnu poskytována na českém i mezinárodním trhu.  

Případů v řešení

Odborníků vám pomáhá

%

Víme, že to má smysl

Odbornost

Licence

 

Všichni naši odborníci poskytující podporu jsou řádně licencovaní. Jejich činnost na různých projektech ve finanční sféře podléhá dozoru České národní bance.

Nehledě na vysoký morální kodex všech našich členů se i nám podařilo spolupracovat s neetickými subjekty na území ČR. Díky i těmto zkušenostem dokážeme předvídat podvodné chování a řešit včasnou prevenci.

F.A.Q.

Otázky a odpovědi

Jak postupovat při plné zodpovědnosti za správu svěřených prostředků

Aktuálně je třeba alespoň ze začátku řešit s odborníky každý případ individuálně dle specifikace smluvní dokumentace případu.

Týká se mě přímo vyšetřování společnosti, se kterou spolupracuji?

Ano, je třeba brát v potaz možné namátkové křížové kontroly finančního úřadu apod.

Jsem poradce, který neudělal zkoušky

Jak správně postupovat při pronájmu kmene klientů na dobu určitou nebo na stálo? Kontaktujte nás, celou záležitost je třeba řešit individuálně.

Jak se řeší společný postup při vymáhání

Vámi vybraný právní zástupce, který se specializuje na danou problematiku vás po domluvě bude informovat o dalších případech.

Jak řádně ukončit kariéru finančního poradce

Pokud chcete předat správu nad svým kmenem klientů tak, aby byla garantována kvalita poskytovaných služeb, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Máte dotaz, chcete řešit konkrétní případ nebo nevíte, kde začít?